ul. Bałuckiego 20/3, 02-557 Warszawa
+22 646 26 76

Proces

KTÓRE PRODUKTY MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZNAK 


„PRODUKT ROKU – WYBÓR POLAKÓW 2019”?

› Wszystkie produkty konsumenckie reprezentujące kategorie: FMCG, sprzęt elektroniczny, artykuły gospodarstwa domowego, produkty bankowe, samochody, leki dostępne bez recepty i inne.
› Produkty wprowadzone na rynek lub zmodyfikowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 roku.
› Produkty innowacyjne pod względem wyglądu, funkcjonalności czy opakowania.

4 KROKI DO ZwycięStwa

1 – Zgłoszenie produktu
Producenci - od małych do średnich i międzynarodowych firm, zgłaszają swoje innowacyjne i odnowione produkty do konkursu Produkt Roku - Wybór Polaków. Aby zarejestrować produkt wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
2 – Ocena ekspertów
Wszystkie zgłoszone produkty poddawane są weryfikacji przez Komitet Ekspertów - ocenie podlega zgodność z regulaminem konkursu. Po zakwalifikowaniu przez Komitet oraz wniesieniu wymaganych opłat, produkt zostaje uwzglęniony w badaniu konsumenckim.
3 – Badanie konsumenckie
Badanie realizowane jest przez niezależny instytut badawczy AC Nielsen Polska na próbie 3500 polskich konsumentów. Laureaci zostają wyłonieni w badaniu opartym o „indeks innowacyjności”, na który składa się postrzegana innowacyjność produktu, jego atrakcyjność i intencja zakupu. Wszyscy uczestnicy tego etapu otrzymują raport z badania dla swojej kategorii.
4 – Ogłoszenie wyników
W każdej kategorii zostaje wybrany tylko jeden zwycięzca. Produkty, które uzyskały najwyższą ocenę, otrzymują tytuł „Produkt Roku – Wybór Polaków 2018” w danej kategorii. Ogłoszenie wyników odbywa się podczas uroczystej gali z udziałem przedstawicieli laureatów i wielu znamienitych gości. Po wniesieniu opłaty licencyjnej laureaci uzyskują prawo do posługiwania się godłem „Produkt Roku – Wybór Polaków”
1-  Zgłoszenie, 2- Ocena ekspertów, 3- Badanie, 4- Licencja na godło