ul. Bałuckiego 20/3, 02-557 Warszawa
+48 22 6462676

Proces

KTÓRE PRODUKTY i usługi MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZNAK 


„PRODUKT ROKU – WYBÓR POLAKÓW 2019”?

› Wszystkie produkty konsumenckie reprezentujące kategorie: FMCG, sprzęt elektroniczny, artykuły gospodarstwa domowego, produkty bankowe, ubezpieczeniowe, samochody, leki dostępne bez recepty i inne.
› Wszelkie usługi dostępne dla konsumentów na naszym rynku.
› Produkty i usługi wprowadzone na rynek lub zmodyfikowane po 1 stycznia 2017 roku.
› Produkty innowacyjne pod względem wyglądu, funkcjonalności czy opakowania.
› Usługi nowe lub innowacyjne w swojej formie.

4 KROKI DO ZwycięStwa

1 – Zgłoszenie produktu lub usługi
Producenci i usługodawcy - od małych do średnich i międzynarodowych firm, zgłaszają swoje innowacje i nowości do konkursu Produkt Roku - Wybór Polaków. Aby zarejestrować produkt lub usługę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
2 – Ocena ekspertów
Wszystkie zgłoszone produkty i usługi poddawane są weryfikacji przez Komitet Ekspertów - ocenie podlega zgodność z regulaminem konkursu. Po zakwalifikowaniu przez Komitet oraz wniesieniu wymaganej opłaty, produkt lub usługa zostają uwzględnione w badaniu konsumenckim.
3 – Badanie konsumenckie
Badanie realizowane jest przez niezależny instytut badawczy AC Nielsen Polska na próbie 3500 polskich konsumentów. Laureaci zostają wyłonieni w badaniu opartym o „indeks innowacyjności”, na który składa się postrzegana innowacyjność produktu, jego atrakcyjność i intencja zakupu. Wszyscy uczestnicy tego etapu otrzymują raport z badania dla swojej kategorii.
4 – Ogłoszenie wyników
W każdej kategorii zostaje wybrany tylko jeden zwycięzca. Produkty i usługi, które uzyskały najwyższą ocenę, otrzymują tytuł „Produkt Roku – Wybór Polaków”. Ogłoszenie wyników odbywa się podczas uroczystej gali z udziałem laureatów i uczestników konkursu. Po wniesieniu opłaty licencyjnej laureaci uzyskują prawo do posługiwania się godłem „Produkt Roku – Wybór Polaków”

opłaty

Money BACK GUARANTEE – GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY ZA LICENCJĘ!

Nasze wieloletnie doświadczenie z różnych rynków Europy i świata pozwala dać Państwu gwarancję bezpieczeństwa inwestycji w nasz projekt, w nasze logo!
Gwarantujemy skuteczny wpływ na decyzje zakupowe konsumentów a co za tym idzie na wzrost sprzedaży! W przypadku wątpliwości jesteśmy gotowi zwrócić koszt licencji!
Zpytaj nas o szczegóły!