ul. Bałuckiego 20/3, 02-557 Warszawa
+22 646 26 76

Metodologia badania

We wszystkich krajach za realizację badania konsumenckiego odpowiada renomowany instytut badawczy – GfK lub Nielsen. Firmy te są zobowiązane do przestrzegania międzynarodowych standardów badawczych ESOMAR i CASRO oraz realizacji badań na reprezentatywnych próbach respondentów.

Konsument

Główny juror w konkursie
W konkursie Produkt Roku – Wybór Polaków kluczowi są konsumenci i to ich pytamy o opinię na temat produktów, które kupują. Konsumenci mają największą siłę na rynku, dlatego oczywiste jest dla nas, że nagrody powinny być przyznawane przez nich. Badanie zrealizowane zostanie przez instytut badawczy AC NIELSEN POLSKA na reprezentatywnej próbie N=3500 polskich konsumentów. Ocenie podlegają następujące aspekty produktów:
INNOWACYJNOŚĆ
ATRAKCYJNOŚĆ
INTENCJA ZAKUPU
Badanie realizowane na potrzeby konkursu jest największym w Polsce badaniem nowych produktów.