ul. Bałuckiego 20/3, 02-557 Warszawa
+48 22 6462676

Komitet Ekspertów

JAKA JEST ROLA EKSPERTÓW W PROCESIE SELEKCJI PRODUKTÓW i USŁUG?
Komitet Ekspertów decyduje o dopuszczeniu zgłoszonych produktów I usług do konkursu. Ocenie Ekspertów podlega zgodność zgłoszeń z regulaminem. Komitet nie ma jednak wpływu na wyniki badania. To konsumenci decydują o przyznaniu nagród.

 

W Komitecie zasiadają eksperci z dziedziny handlu, wzornictwa przemysłowego i komunikacji marketingowej. Skład Komitetu Ekspertów edycji 2018 konkursu Produkt Roku – Wybór Polaków przedstawimy poniżej:

dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP

Jacek Barankiewicz
Prezes Zarządu Rady Reklamy

Anita Basińska
Kierownik Katedry Wzornictwa
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Andrzej Gantner
Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności

prof. Lechosław Garbarski 
Kierownik Katedry Marketingu
Akademia Leona Koźmińskiego

Małgorzata Leniarska
CEO
Dragon Rouge Polska

Barbara_Mikusinska-Ozdobinska

Barbara Mikusińska-Ozdobińska 
Redaktor Naczelny
Handel

Jerzy Minorczyk
Dyrektor Generalny
IAA

Tadeusz Pokrywka
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego
i Opakowań

Maciej Ptaszyński  
Dyrektor Generalny
Polska Izba Handlu

Bartłomiej Serafiński
CEO
Touch Ideas

Zuzanna Skalska
Właścicielka
360Inspiration